Aikido - Sokushin No Gyo- Kenjiro Yoshigasaki Doshu